Prague Business Club

 

Kodex klubu

1. Člen klubu je ztotožněn s klubovými hodnotami a ve svém podnikání i životě je naplňuje.

2. Člen klubu nejenom přijímá, ale i dává.

3. Člen klubu vytváří přátelské vztahy s ostatními členy.

4. Člen klubu neváhá poradit s využitím svých znalostí a zkušeností jinému členovi při řešení jeho problémů.

5. Člen klubu vyjadřuje svoji sounáležitost s druhým členem tykáním, pokud ten není zásadně proti.

6. Člen klubu pozitivně smýšlí a nechybí mu humor.

7. Člen klubu druhému členovi přijme jeho žádost o schůzku.

8. Člen klubu otevřeně a pravdivě komunikuje s respektem k odlišnému názoru.

9. Člen klubu může dát doporučení novému zájemci o členství, přičemž ručí za jeho bezúhonnost. 

10. Člen klubu se v rámci svých časových možností aktivně podílí na činnosti klubu, jeho rozvoji a využití klubového zázemí.

Zapomenuté heslo